Besøg Ferskvandsmuseet i Ry

Ferskvandsmuseet er et natur- og kulturhistorisk museum om livet ved søer og åer i Skanderborg Kommune med særlig fokus på Mossø og søerne omkring Himmelbjerget. Udstillingen fortæller om landskabets dannelse, og om hvordan mennesker og dyr har
tilpasset sig livet i og ved vandet.

Ved museet findes et arbejdende bådværksted, hvor museets bådebyggerlaug på udvalgte
dage bygger kopier af lokale bådtyper, hyttefade og lignende.

I skolernes sommerferie arrangerer Ferskvandsmuseet en række naturaktivitter for børn.

Ferskvandsmuseet erhvervede i 2001 den tidligere turistbåd M/S Turisten, som fra 1922
sejlede turistsejlads på ruten Ry-Himmelbjerget. Skibet sejler nu under navnet Museumsskibet Gl. Turisten og anvendes til natur- og kulturhistorisk formidling for grupper. Gl. Turisten, som i dag ejes af Ferskvandsmuseumsforeningen, har kajplads nedenfor museet i Ry Havn.

16.3.2016

Nyt fra Ferskvandsmuseumsforeningen

Læs om den store skallesluger og om forårets arrangementer i dette Nyt fra Ferskvandsmuseumsforeningen.

Læs mere…
12.6.2016

Sommertur i Dalgård-området

Kl. 13.00: Gudenåens indløb i Gudensø ligger i det smukke areal Dalgård. Botanisk er det noget særligt, et overdrev på meget næringsfattig jord.

Læs mere…