Koldkrigsbunkeren

En af de tysk opførte bunkers fik siden ny militær betydning som KC, Kommandocentral for Skanderborg under Civilforsvarsstyrelsen. Bunkeren er beliggende på arealet bagved Vestergade 115 i Skanderborg.

Bunkeren er opført i september 1944. Bygherren var Kommandierender General und Befehlshaber der deutschen Luftwaffe in Dänemark, dvs. det tyske Luftwaffe, som i 1944 placerede sit danske hovedkvarter i Skanderborg.

 

Vi ved ikke præcist, hvilken funktion man i Luftwaffe havde tiltænkt Vestergadebunkeren. Den er opført som supplement eller udbygning af det eksisterende tyske anlæg i Skanderborg Dyrehave, Stützpkt. Skanderborg, også kaldet "Fæstning Sølund", men bunkeren kom ikke i brug.

I 1950erne blev udviklingen i Den kolde Krig mere truende og våbenteknologien udviklede sig. Der kom fra regeringens side fokus på myndighedernes funktion under krigsforhold og samfundets mulighed for at overleve en krigssituation.

En lov om det civile beredskab blev vedtaget i 1959, og fra 1962 flyttede man tilsynsopgaverne fra politimestrene til kommunerne og dermed de kommunale beredskabschefer.

I Skanderborg så man muligheder i bunkeren efterladt af den tyske hær. Bunkeren blev  sat i stand og nyindrettet og kunne i 1963 tages i brug. Bunkeren rummede nu egen vandforsyning, nødstrømsgenerator, nødbelysning, opvarmning, ventilatiosrum, overtryksventiler, spildevandspumpe. Desuden var etableret en nødudgang og tilføjet et nyt rum til politiet.
 

Der blev udarbejdet krigs- og civile beredskabsplaner, og i årene indtil opbruddet i Østeuropa 1990 fungerede bunkeren som Kommandocentral med månedlige signal - og planspilsøvelser. Kommandocentralbunkeren er siden overgivet til Skanderborg Kommune.

Kommandocentralen i Skanderborg er unik i den forstand, at den fremtræder fuldstændig intakt med nøjagtig den indretning og det inventar, som den havde, da Den kolde Krig blev afblæst. Skanderborg Museum ser store muligheder i at benytte bunkeren til formidling af Den kolde Krigs historie bl.a. for skoleklasser.

Læs mere om bunkeren på Skanderborg Leksikon http://www.skanderborgleksikon.dk/index.php/Vestergadebunkeren 

14.11.2013

Besøg Luftwaffes hovedkvarter

Nu kan man få fortællingen om Luftwaffes hovedkvarter i Skanderborg Dyrehave direkte på sin smartphone.

Læs mere…
Der er ingen nyheder i listen i øjeblikket