Skanderborg Museums historie

"...Grundstamme til et Museum..."

Baggrunden for Skanderborg Museum går tilbage til 1913, hvor Skanderborg by fik tilbudt en stor oldsagssamling efter afdøde sagfører Herman Christian Arent, der havde virket i byen i mere end 50 år.
Det var afdødes ønske, at oldsagssamlingen skulle "blive Grundstamme til et Museum eller dog som et for Almenheden tilgængeligt Minde om den fjærne Fortid".

Samlingen indeholdt omkring 10.000 effekter og blev i første omgang udstillet i tårnet i Slotskirken i Skanderborg.
Den blev siden pakket ned pga. dårlige bevaringsforhold, men samlingen blev starten på, at byen gik i gang med at arbejde på at skabe et egentligt museum. 
Samlingen har museumsnummer 1 i Skanderborg Museums registreringssystem.

Hver afdeling af Skanderborg Museum har sin egen unikke historie om lokale ildsjæle, der gik sammen om at formilde deres lokalområdes historie. De mange lokalmuseer er siden gået sammen og blevet til den selvejende institution Skanderborg Museum.

Skanderborg Museum blev statsanerkendt museum i 1984. Dengang bestod museet af Skanderborg Museum på Adelgade (nuv. Museet på Adelgade) og det daværende Skanderborg Egnsarkiv.
I 1995 blev Frihedsmuseet i Skanderborg Dyrehave (nuv. Skanderborg Bunkerne) en afdeling af Skanderborg Museum og i 2007 fulgte Øm Kloster som afdeling af museet.
1. juni 2008 blev de to museer i den tidligere Ry kommune, Ferskvandsmuseet og Museet på Gl. Rye Mølle også afdelinger af Skanderborg Museum således, at alle museer i den sammenlagte Skanderborg Kommune er ét museum.
1. april 2009 voksede museet yderligere, da alle fem lokalarkiver i kommunen blev samlet som lokalafdelinger af Skanderborg Egsnarkiv, der i den forbindelse blev til Skanderborg Historiske Arkiv.

Som et led i denne udvikling har udstillingerne på Adelgade i foråret 2012 skiftet navn til Museet på Adelgade.

Skanderborg Museum rummer fem museumsafdelinger og et arkiv med fem lokalarkiver. Museet varetager kulturarven i Skanderborg Kommune. Vi passer på historien; vi indsamler, registrerer, bevarer og forsker i historien og formidler den til kommunens borgere og andre besøgende.

Skanderborg Museum havde i 2009 25 års jubilæum som statsanerkendt museum. Jubilæet blve fejret med en særudstilling "25 år - 25 ting - 25 fortællinger" og en bogudgivelse "Dengang - historier fra Skanderborg-området".

Skanderborg Museums nye direktør

1. oktober 2013 startede Lene Høst-Madsen som direktør for Skanderborg Museum. Lene er født og opvokset i Starup ved Esbjerg og har arbejdet de sidste 13 år på Københavns Museum. Hun har blandt andet stået for de store Arkæologiske udgravninger i forbindelse med den nye Metrocityring. 
Lene glæder sig til de nye udfordringer og ser et stort potentiale i Skanderborg kommunes spændende og mangfoldige historie.

Efterlysning

I Alken Enge er der siden sidste halvdel af 1800 tallet fundet menneskeknogler. En hel hær blev ofret i en sø omkring kr. fødsel. Vi har mange oplysninger om fund af knogler, og vi håber nogle af fundene stadig findes rundt omkring. Der må gerne følge en historie med omkring, hvor og hvem, som har fundet genstandene. Alle arkæologiske genstande som er fundet i Alken Enge har stor interesse. Har du fund eller oplysninger kontakt museumsinspektør Ejvind Hertz.